CÁC VĂN PHÒNG - BỘ PHẬN ECOPARK

Văn phòng Đại diện tại Hà Nội

  • Toà Nhà Hanoi Lake View 28 Thanh Niên, Hà Nội
  • T: 0974 60 7979

Bộ phận Cho thuê Kinh Doanh

  • Hotline: 097 442 7227
  • E: daodk@ecopark.com.vn

Ban Quản lý Dịch vụ Đô thị Ecopark

  • Hotline: 024 6266 4545
  • E:dichvudothi@ecopark.com.vn